บริษัท เอ็นพีเอ็น ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด

บริษัท Trading ที่เป็นตัวแทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการของหลาย Maker เช่น Koganei(Japan), Airon(Italy), Vesta(Italy), Airbest(China), Pneuflex(China) และอื่นๆ

ลูกค้าหลักของ บริษัท เอ็นพีเอ็น ซัพพลาย กรุ๊ป จำกัด

เป็นลูกค้าที่มีความมั่นคง และมีระบบการจัดการที่เป็นระบบ เช่น Michelin Siam Co. Ltd, Thai containers rayong co.,ltd, Thai polyester co.,Ltd, Summit showa manufacturing company, Cardinal Health 222(Thailand) co.,ltd, อื่นๆ

วิสัยทัศน์(Vision)

สรรหาสินค้าใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องและรับประกันสินค้าทุกรับประกันทุกชิ้น โดย:
1. รับประกันสินค้า Spare part เป็นเวลา 1 ปี
2. รับประกันงานซ่อม เป็นเวลา 6 เดือน